Chủ đầu tư Nam Long hưởng lợi từ luật đất đai (Sửa đổi). Với quỹ đất đã hiện hữu với tính pháp lý chuẩn, khi luật bất động sản mới được áp dụng các chủ đầu tư uy tin sẽ được hưởng lợi

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) đã ghi nhận doanh thu 357 tỷ đồng trong quý III/2023 từ việc bàn giao các sản phẩm của dự án Southgate (thấp tầng và cao tầng) giảm 60% so với cùng kỳ và 63% so với quý trước.

Lợi nhuận sau thuế của NLG trong quý III/2023 đạt 66 tỷ đồng, giảm 45% so với quý trước, do bàn giao block Flora Panorama của dự án Mizuki Park và khoản thu nhập 89 tỷ đồng do thuế TNDN hoãn lại 81 tỷ đồng trong kỳ công ty có chi phí được khấu trừ thuế. Công ty mẹ đạt được tổng doanh thu 1.546 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ) và LNST 194 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ).

VDSC dự đoán rằng kết quả kinh doanh của NLG sẽ tốt hơn trong quý IV/2023. Trong tháng 12, NLG có thể ghi nhận doanh thu ước đạt 1.512 tỷ đồng từ dự án Izumi (tương ứng với 70% tổng số sản phẩm được bàn giao) và giá trị bán hàng cả năm 2023 có thể đạt 4.500 LNST của công ty mẹ đạt 452 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ, và EPS đạt 1.131 đồng vào năm 2023.

VDSC đã đánh giá phân khúc sản phẩm của NLG phù hợp với nhu cầu ở thực và dự đoán rằng công ty có thể ghi nhận giá trị bán hàng đáng kể đạt 8.400 tỷ đồng (tăng 87% so với cùng kỳ) từ khu đô thị Waterpoint (Long An) với phân khu The Pearl (bao gồm 250 căn biệt thự), block

Doanh thu và LNST—Công ty mẹ dự đoán doanh thu 7.066 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ, và 750 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. EPS là 1.940 đồng.

PKD.CDT: 0901.38.3456
Website CDT : https://mizukinamlong.com.vn/