Một số dự án trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội ở huyện Bình Chánh đang gặp khó khăn khiến tiến độ của chúng chậm lại hoặc chưa hoàn thành, trong khi kết quả đạt được còn thấp so với chỉ tiêu. TP HCM: 19 dự án nhà ở xã hội tại huyện Bình Chánh đã được giải quyết vướng mắc.

Ngày 21/9, Đoàn giám sát của HĐND TP HCM do Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ dẫn đầu đã tiến hành khảo sát thực tế về dự án Khu nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại Khu nhà ở Nguyên Sơn ở huyện Bình Chánh.

Tại khu dân cư Nguyên Sơn (huyện Bình Chánh), Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã tiến hành khảo sát thực tế về dự án nhà ở xã hội.

Với 1.436 căn hộ trong sáu block, chủ đầu tư đã sử dụng 112 căn nhà ở xã hội cho thuê. Block C hiện đang xây dựng 242 căn nhà ở xã hội cho thuê. Nó phải hoàn thành vào năm 2024.

Đoàn thừa nhận rằng huyện và chủ đầu tư phải đối mặt với một số vấn đề liên quan đến việc triển khai và thực hiện các dự án nhà ở xã hội. Những vấn đề này bao gồm việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về vốn, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng

Người dân sống trong khu nhà ở xã hội đã được bà Nguyễn Thị Lệ đến thăm.

Sau đó, Đoàn giám sát của HĐND TP HCM đã hợp tác với UBND huyện Bình Chánh để thực hiện các dự án nhà ở xã hội từ năm 2016 đến năm 2025.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Chánh, từ năm 2016 đến năm 2020, 3.222 căn hộ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn. Hiện đang tiến hành nghiệm thu 1.344 căn nhà ở xã hội (từ năm 2021 đến năm 2025).

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, ông Võ Đức Thanh đã đưa ra nhiều kiến nghị.

UBND huyện Bình Chánh đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm: sự hạn chế về các chính sách hỗ trợ vốn cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; quá trình thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng chậm

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ, dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016–2025 chỉ đạt khoảng 423.736 m2 sàn với 4.566 căn nhà ở xã hội, chiếm 14,37% chỉ tiêu m2 sàn và 10,76% chỉ tiêu căn hộ so với tổng số chỉ tiêu theo kế hoạch đã

Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM, đề nghị huyện Bình Chánh phải nhanh chóng hợp tác với chủ đầu tư để khắc phục công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã cho phép cư dân vào ở.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, hiện có 19 dự án đang được thực hiện trên địa bàn huyện nhưng vẫn chưa hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, huyện Bình Chánh phải theo dõi và hỗ trợ chủ đầu tư các dự án để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đầu tư và thi công xây dựng.

Các dự án nhà ở xã hội của huyện Bình Chánh phải được giải quyết bằng cách phối hợp với các sở, ngành khác.